CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA VIỆT NAM

Khách hàng

saolaplanh

HOÀNG GIA VIỆT NAM | ĐẦU THÁNG TRIỂN KHAI MỤC TIÊU BẢO VỆ THÁNG 7!

Ngày đầu tháng 07 năm 2019; Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia Việt Nam triển khai hợp đồng Bảo Vệ An Ninh [...]

saolaplanh

MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG QUẬN 7 CHUNG CƯ PHÚ MỸ HƯNG

Trong suốt một quá trình phấn đấu và cùng gắn kết với các doanh nghiệp đối tác,công ty TNHH Dịch Vụ Bảo [...]

saolaplanh

KHÁCH HÀNG MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

PHÒNG NGHIỆP VỤ kiểm tra tác phong và tuần tra bảo vệ nhà máy mía đường đang vào vụ

saolaplanh

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Trong suốt một quá trình phấn đấu và cùng gắn kết với các doanh nghiệp đối tác,công ty TNHH Dịch Vụ Bảo [...]